• e-mail: info@azss.hr

Agencija za studentski standard

Dobrodošli na današnji jelovnik i izaberite nešto za sebe!

Primarna svrha AZSS-a je prehrana studenata Sveučilišta u Zadru no djelujemo i kao logistička potpora aktivnostima Sveučilišta u Zadru (ljetne škole, konferencije, znanstveni skupovi, terenska nastava,…).

Pročitaj više

Dnevni menu

AZZS agencija - sveučilište u Zadru
AZZS agencija - sveučilište u Zadru
AZZS agencija - sveučilište u Zadru
AZZS agencija - sveučilište u Zadru
AZZS agencija - sveučilište u Zadru
AZZS agencija - sveučilište u Zadru
AZZS agencija - sveučilište u Zadru
AZZS agencija - sveučilište u Zadru

AZSS,
Diadora, Barbakan i Citadela

Blog

Posljednje novosti

Vrh