• e-mail: info@azss.hr
azss

AZSS

Početna / Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Izjava o pristupačnosti

Agencija za studentski standard nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.azss.hr

Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Agencija za studentski standard provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrđeno da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima: - krajnjem korisniku nije omogućena primjena boje i vrste fonta,
- korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta,
- dio linkova prikazan je tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd.
- iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice neki dijelovi obrazaca i dokumenata)
- nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
- prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
- neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
- slike nemaju prikladan tekstualni alt atribut na hrvatskom jeziku i zvučni naziv na hrvatskom jeziku koji je kratak

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova izjava je sastavljena 21. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provela Agencija za studentski standard. Povratne informacije i podaci za kontakt Podnošenjem zahtjeva Agenciji za studentski standard možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službenici za informiranje Agencije za studentski standard Ini Krstić, mag.oec. - telefonom na broj: +385 23 200 972,
- elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@azss.hr
- poštom na adresu: Agencija za studentski standard, Ruđera Boškovića 5, 23000 Zadar.

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr

Vrh