• e-mail: info@azss.hr
azss

Zaposlenje u AZSS

Početna / Detaljnije
AZSS agencija zadar

Molba za zaposlenje

Agencija za studentski standard je neprofitna ustanova osnovana od strane Sveučilišta u Zadru. Osnovna djelatnost je zadovoljenje potreba studentskog standarda kroz organizaciju studentske prehrane. Također pružamo ugostiteljske usluge i vanjskim korisnicima.

Zaposlenici Agencije za studentski standard nisu državni namještenici ili službenici i plaću ne primaju iz proračuna. Financiramo se isključivo pružanjem ugostiteljskih usluga.

 

Ukoliko se želite zaposliti u Agenciji za studentski standard dostavite nam molbu i životopis mailom na adresu ured@azss.hr ili poštom na adresu: Agencija za studentski standard, Ruđera Boškovića 5, 23 000 Zadar, s naznakom “Molba za zaposlenje“.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja, prema članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u molbi za zaposlenje pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem navedenih zakona uz molbu za posao dužan/a je priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz molbu dužan/a je priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: OVDJE.

U molbi obavezno navedite broj telefona/mobitela za kontakt.

Povjerenstvo za zapošljavanje će Vas prema potrebi i propisanim uvjetima u opisu pojedinog radnog mjesta zvati na razgovor.

Vrh